top of page

הערכות השווי שלנו

פרקטיקת הערכת השווי שלנו מתמחה במגוון רחב של תחומים, הכוללים הערכות שווי הקשורים למטרות מס עיזבון ומתנות בארה"ב, הערכות שווי של עסקים למגוון מטרות הכוללת גיוס פוטנציאלי של הון סיכון, מטרות ארגון מחדש של העסק, ומשא ומתן אסטרטגי עם שותפים עסקיים פוטנציאליים או משקיעים

 

אנו מייעצים לתאגידים רב-לאומיים ברכישות העסקיות שלהם, ובאינטגרציה של הערכות שווי ספציפיות חשבונאיות כדי להשתלב עם הערכות מס/מחירי העברה בינלאומיות
 

 העבודה שלנו נשענת על ניתוח יסודי שמשקף את הנסיבות העסקיות המיוחדות של כל עסק. הניתוח האנליטי שלנו מסתמכת על עקרונות כלכליים מקובלים, יחד עם מודלים יצירתיים המבוססים על הנסיבות הייחדויות של מקרה 

 

לצוות המומחים הבכירים שלנו יחד יש למעלה מ-80 שנות ניסיון בתחומי הערכת שווי  והינם בעלי הסמכה אמריקאית ובינלאומית

bottom of page